Tag Archives: дискова херния

Мануалната терапия-сигурно безоперативно и безболезнено лечение на болести на опорно-двигателния апарат с траен ефект!

История на мануалната терапия

“Това е старо изкуство. Към тези, които първи са го открили, изпитвам най-голямо уважение, както и към тези, които идват след мен и които със своите открития ще допринесат за по-нататъшното развитие на изкуството да се лекува по естествен начин. Нищо не бива да отбягва от окото или ръцете на способния лекар, за да може да оправи на операционната маса плъзнатите прешлени без вреда за болния…щом като манипулацията е извършена по правилата на изкуството, не може да се достигне до вреда”.

Хипократ, V в. пр.н.е.

media/images/chiropractice-01.jpgМануалната медицина е толкова стара, колкото старо е и човечеството. От най-древни времена болните са се доверявали на изпитани методи, които могат единствено чрез изкуството на ръцете и познанието на анатомията, да манипулират върху гръбначния стълб и да облекчат и премахнат страданието.

Още от 4000 г. пр. н. е. са открити релефи, папируси и други археологически находки, свидетелстващи за възникването и развитието на тази наука в Месопотамия, Китай, Египет и Тайланд. Доста по – късно, около 500 г. пр. н. е. “бащата на европейската медицина” Хипократ, Аристотел и Гален са оставили множество писмени доказателства за важността, която имат манипулациите върху гръбнака, както за лечението на конкретни заболявания, така и за общото здравословно състояние на организма.

media/images/chiropractice-03.jpgПрез 1874 г. в Криксвил, САЩ Andrew Still основава първото медицинско училище за остеопати. Студентите не са завършили медици, обучението трае 2 години, през които усвояват различни методики за манипулации върху гръбначния стълб. Остеопатите отдават по-голяма стойност на функционалните смущения, като предпочитат при манипулациите дългите лостове в човешкото тяло (глава и крайници), но могат да въздействат целенасочено на един-единствен двигателен сегмент.

media/images/chiropractice-04.jpgПрез 1895 г. D. Palmer основава и първото официално хиропрактическо училище в Девенпорт. Там учениците се обучават не само в основите на медицинската наука, но и как да продават своите знания и умения. Първо курсът траел едва 14 дни, като по-късно продължителността му била увеличена на 1 година. Хиропрактиците отдавали най-голямо значение на структурните неправилности на гръбначния стълб и употребявали в практиката си преди всичко късите лостове (израстъците на прешлените), върху които въздействали с контактни похвати.

Добрите резултати и популярността, които набират двете школи на лаици (хиропрактици и остеопати) успешно лекуващи редица патологии на гръбнака, провокират и дипломираните лекари да се насочат към мануалната медицина. Този процес е особено ясно изразен след Втората световна война (след откриването на дисковата херния), когато механотерапията и безоперативните интервенции при редица заболявания на опорно-двигателния апарат, набират голяма популярност сред пациентите. Лекарите започват не само да практикуват и изучават мануалната терапия, но основават и научни дружества и школи.

Същност на мануалната терапия

“Човекът е във висша степен саморегулираща се машина, която сама се поддържа, насочва и дори усъвършенства.”

И.Павлов

media/images/chiropractice-05.jpgЗа същността на мануалната терапия може да се изпише много. Теориите и практическите похвати, използвани при нейното развитие са многобройни, като всеки практикуващ специалист ги интерпретира спрямо своя опит, виждания и резултати. Безспорно най- голяма роля се отдава на откриването и отстраняването на нарушената ставна игра (“joint play”), както и диагностицирането и премахване на възникналия “блокаж” в засегнатата става и последствията, които оказва той върху нервната система и общото здравословно състояние на пациента. Именно поради тази причина ще обърнем внимание на ролята на нервната система и гръбначния стълб, на възникването и промените, които настъпват при блокаж и ролята на терапевтичната манипулация за неговото отстраняване.

Нервната система (НС) регулира както вътрешната среда на организма, така и спомага за адаптирането на индивида към непрестанно изменящите се условия и дразнения от външната среда. Чрез преработването на дразнения, имащи ролята на сигнали НС трябва да пригоди вътрешната среда към условията на външната. По този начин се отчита ръководния й принцип във висшестоящите организми.

Човешкото тяло е богато на множество и различни по своите функции и устройство рецептори. При дразненето им посредством НС се получава двигателна или секреторна ответна реакция, означена като “рефлекс”. Рефлексът сам по себе си бил условен или безусловен, прост или сложен е основата за управление чрез НС.

Рефлексорната дейност има три функционална съставки:

  • Рецепторна функция – възприемане на дразненията.
  • Асоциативна функция – синтез и анализ на получената информация в различни отдели на ЦНС.
  • Ефекторна функция – осъществява се реакция-отговор, изразяваща се в двигателна или секреторна дейност.

media/images/chiropractice-01.jpgНервната система се разделя на централна (ЦНС) и периферна (ПНС). От своя страна ЦНС е изградена от главния и гръбначния мозък, а ПНС е представена от ганглиите, нервите, нервните сплитове и нервните окончания. На клетъчно ниво нервната система се характеризира с наличието на специален вид клетка, наречена неврон или “нервна клетка”. Невроните имат специални структури, които им позволяват да изпращат сигнали бързо и точно към други клетки.

Те изпращат тези сигнали под формата на електрохимични вълни, предавани по тънки влакна, наречени аксони. Напречен отрязък от гръбначния мозък и свързаните с него леви и десни гръбначномозъчни нерви, чрез които главният мозък контролира определен участък от тялото се нарича нервен сегмент.

Гръбначният стълб играе огромна роля в рефлекторната дейност на организма. Благодарение на своето устройство и функции, той излиза на преден план в практиката. Образуван е от различни по големина и форма прешлени, както следва: 7 шийни, 12 гръдни (торакални), 5 поясни (лумбални), 5 кръстцови (срастнали в едно) и опашната кост. Между прешлените се намират междупрешленни дискове, състоящи се от пихтиесто ядро и фиброзен пръстен, образуван от плътна съединителна тъкан, който го обгражда. Тези дискове имат огромна роля, тъй като осигуряват подвижността, еластичността, устойчивостта и способността на гръбначния стълб да издържа на натоварване. Два прешлена, съединени с 2 междупрешленни стави и междупрешленен диск, защитаващи участък от гръбначния мозък, се означават като гръбначен сегмент.

Въпреки ръководната роля, която се пада на ЦНС, рефлекторната терапия обръща особено внимание на периферията. Мануалната интервенция трябва да се извърши по възможност по-близко до сетивата – да се започва от рецепторите в периферията съгласно принципа, че аференциацията (предаването на информация от рецепторите към ЦНС) е основата на всяка рефлекторна дейност, тоест точката на въздействие лежи точно там, където клиничното изследване е открило смущение в рефлекторния процес. Периферията може да се дефинира чрез сегмента , който редовно излиза на преден план, особено когато в неговата зона съществува някакъв вид дразнене, особено болково. При негово смущение откриваме типични находки: блокаж, мускулен спазъм, типични точки на натиск върху сухожилията, връзките и периоста (максимални точки), хипералгични кожни зони на Head и функционални смущения в орган.

media/images/chiropractice-02.gifМануалната терапия представлява ефективно лечение на ставите на крайниците, както е и терапия на избор при функционална нарушения на осевия орган, тоест тя се явява терапия на двигателната система на човека. Най-честото и типично функционално смущение на гръбначния стълб е ограничението на подвижността му в даден двигателен сегмент, така нареченият “обратим блокаж”. Това смущение се локализира в ставата и води до значими рефлекторни изменения. Причините могат да бъдат динамични и статични, но най-често са неправилните мускулни натоварвания, травмите и рефлекторната фиксация на двигателния сегмент вследствие на патологично дразнене в сегмента (при вътрешни заболявания). В много случаи пациентите съобщават за “сецване” (именно това представлява блокажът), съпроводено с чувството за остра болка и невъзможност за движение. Трябва да се знае, че блокирането в един дял предизвиква функционални смущения в други, съседните дялове, които първоначално компенсират чрез хипермобилитет (свръхподвижност), като при напредване и нелекуване на процеса и там започват да се образуват нови блокажи, при което се образува един порочен кръг на хипер- и хипофункция, което изключително влошава състоянието на болния. При напреднали процеси се достига и до морфологични изменения. Функционалните смущения от своя страна довеждат до нарушения в трофиката. Крайният резултат е намалени приспособителни възможности на гръбначния стълб, свързани с болка и значително влошаване на качеството на живот на пациента. Целта на мануалната терапия е да възстанови функцията на ставата там, където тя е блокирана. Манипулацията е най-прякото, най- ефективното и най- икономичното средство. При успешна манипулация подвижността в двигателния сегмент се възстановява веднага след процедурата. След възстановяването на ставната функция се установяват и рефлекторни въздействия – изчезва рефлекторният мускулен спазъм и хипералгичната зона. Настъпва хипотония на мускулатурата и съединителната тъкан, болният започва да чувства облекчение и чувство за топлина. Силата на засегнатия мускул се подобрява мигновено, както се подобряват и отслабените мускулни рефлекси. Всички въздействия освен възвръщането на ставната подвижност (предмет на мануалната терапия) са от рефлекторно естество поради простата причина, че ставите успоредно с механичната си функция, изпълняват и тази на рефлекторни полета, от които изхождат интензивни рефлекси. Заседналия начин на живот в последните десетилетия, липсата на физическа активност и поддържане на опорно- двигателния апарат на съвременния човек, допълнително провокират възникването и развитието на този вид заболявания. Пациентите на трябва да пренебрегват проблемите свързани с болки в областта на гръбначния стълб и ограничение на техните движения. Колкото по-рано потърсят специализирана лекарска помощ и блокажът бъде остранен, толкова по-малко ще са последствията за качеството на техния живот.

Гръбначният стълб- основата на човека

гръбначен стълбГръбначният стълб е основата на човека.

Това твърдение, застъпено от най-древните лечители, намира своето място и в съвременната медицина. Широко известни са основните функции, изпълнявани от гръбначния стълб .

Гръбнакът е основата на скелета. Той придава необходимите форма и правилно положение на тялото в пространството. Благодарение на неговата ресорна и опорна функция човекът се движи изправен. Защитната  му функция се изразява във фактът, че в него е разположен и гръбначният мозък със своите нерви, които осигуряват синхронизираната дейност на целия организъм. Към гръбнака са прикрепени и крайниците, както и огромно количество различни мускули и връзки на гърба и корема, които задържат тялото във вертикално положение, а всички жизнено важни органи по местата им.

В миналото по-голямата част от заболяванията се е обяснявала именно с проблеми и патология, засягащи гръбначния стълб. Със сигурност липсата на съвременна диагностична техника и значително по- малките познания върху характерните причинители и етиологични фактори са позволявали на лекарите в миналото, имащи реална представа за важността на гръбнака и гръбначния мозък да си обясняват дори елементарни за съвременната медицина заболявания с промени именно в осевия орган на човешкото тяло.

Интерес представляват два основни момента. Реално много от оплакванията на пациентите в миналото са били успешно лекувани именно чрез манипулации, засягащи гръбначния стълб. Доказателства за това са хилядите останали и до днес записки и документи на „старите медици”, като се започне от „бащата на съвременната медицина”  Хипократ,премине се през  Авицена в Арабския свят,  Имхотеп в Египет, Гален  и се достигне до лекарите от Средновековието. Наистина техните способи за манипулации са били доста ограничени, но знанието, опитът и ръката на опитния лечител успешно са избавяли пациентите от страданието и болката. Тоест първият важен момент са безспорните факти, че правилно извършените тракции, намествания и мануални интервенции са лекували!

17163614_1

Другата, предизвикваща интерес истина е, че въпреки невероятния набор от диагностични и интервенционални способи, с които има шанса да си служи днешният лекар, много на пръв поглед  „ясни” заболявания остават в хода на лечението „тема-табу”. Не може да се открие конкретния причинител, не може да се намери вярното лечение. Медикът на 21 век идеално е запознат с подробния алгоритъм за лечение: Анамнеза- Физикален преглед- Изследвания- Терапия, но въпреки това не може да се открие причината за много от здравословните проблеми и третирани остават само симптомите.  В такъв момент пациентът сменя много на брой лекари, изпива различни по състав и действие медикаменти, получава временно облекчение, но реалната причина за неговото страдание често си остава „да го дебне в гръб”.

За да не бъда разбран погрешно отчитам като огромен плюс напредъка на съвременната медицина. Трудно, дори невъзможно би било третирането на почти всички заболявания без развитата диагностична и фармацевтична промишленост и те дават резултат и „служат вярно” на всеки един лекар, но моето мнение е, че когато не успее да се открие конкретната причина и чрез всички възможни методи, не получаваме реален резултат, можем да се обърнем с гръб, да отвърнем глава към огледалото и да се замислим: „Дали реалният проблем не е точно там..?”

Ако имате оплаквания, които безуспешно сте третирали и все пак не получавате желаното подобрение, като правя уточнението, че проблемите може да не са свързани с характерните болки , сковавания и невъзможност за движение, така присъщи на гръбнака, то представям тази най- обща таблица на влиянието, което оказва всяка една от частите на гръбначния стълб на вашите органи и характерни области от тялото.

Всеки един пациент сам може да си даде сметка за оплакванията си, за лечението, което е било приложено и за полученият резултат.  Пожелавам той винаги да е положителен, но ако все още не сте го постигнали, винаги може да се замислите и дори да помогнете на вашите лекари.

Man clutching lower back-893894

Прешлен

Означение

Зони на тялото

Симптоми

Първи шиен (аtlas)

C1

Кръвоснабдяване на главата, мозък, хипофиза,скалп, лицеви кости, средно и вътрешно ухо, симпатикова нервна система Главоболие, мигрена, световъртеж, нервност, депресия,  безсъние, хрема, хронична умора, повишено кръвно налягане, психическа лабилност и напрежение

Втори шиен

C2

Чело, очи, очни нерви, синуси, език, слухови нерви, мастоидни кости Синузити, алергии, болки в областта на очите, ушите или челото, някои случаи на кривогледство и глухота, припадъци

Трети шиен

C3

Лицеви кости, бузи, зъби, външно ухо, n. trigeminus Невралгии и неврити в лицевата област, екзематозни обриви, изразено акне

Четвърти шиен

C4

Евстахиева тръба, нос, устни, уста Хрема, временна загуба на слуха, сенна хрема, аденоидни вегетации

Пети шиен

C5

Гласни струни, вратни жлези, фаринкс Ларингит, дрезгав глас, болестни промени на гърлото (ангина, различни възпалителни промени)

Шести шиен

C6

Вратни мускули, мускули на раменния пояс, сливици Схващане, болки и тръпнене  в областта на врата, горната част на ръката, възпаление на сливиците, хронична кашлица

Седми шиен

C7

Раменен пояс, горна част на ръката, лакти, щитовидна жлеза Периартрити, бурсити, болки, схващане и тръпнене в горната част на ръката и лакътната става,  заболявания на щитовидната жлеза

Първи гръден

Th1

Долна част на ръката (областта под лакътната става), китка, пръсти, хранопровод и трахея

Болки, тръпнене и схващане в долната част на ръката и пръстите, кашлица, затруднено дишане, астма

Втори гръден

Th2

Сърце,  коронарни артерии

Функционални нарушения, свързани с дейността на сърцето (аритмии, бодежи, тежест), болестни състояния, съпроводени с гръдна патология

Трети гръден

Th3

Гръден кош, гърди, бял дроб, бронхи, плевра

Бронхит, пневмония, честа възпалителна патология на белия дроб, плеврит

Четвърти гръден

Th4

Чернодробен канал, жлъчен мехур

 Патологични проблеми, свързани с жлъчния мехур, Herpes zoster, жълтеници

Пети гръден

Th5

Общо кръвообръщение, черен дроб, слънчев сплит

Проблеми с кръвообръщението, болестни състояния на черния дроб, повишено кръвно налягане

Шести гръден

Th6

Стомах

Нарушения в храносмилането, киселини, диспепсия, нервен стомах

Седми гръден

Th7

Панкреас, дванадесотопръстник

Язва, гастрит, лошо храносмилане

Осми гръден

Th8

Далак

Язва, гастрит, лошо храносмилане

Девети гръден

Th9

Надбъбречна жлеза

Алергични прояви, включително уртикария

Десети гръден

Th10

Бъбреци

Проблеми с бъбреците- често уриниране, нощно уриниране при деца, нефрит, пиалит, хронична умора

Единадесети гръден

Th11

Бъбреци, пикочен мехур, пикочопроводи

Проблеми с бъбреците и пикочния мехур – често уриниране, нощно уриниране при деца, нефрит, пиалит, хронична умора, болестни състояния на кожата- акне, екзематозни прояви

Дванадесети гръден

Th12

Тънки черва, лимфна циркулация

Газове, подуване и тежест в областта  на корема, ревматизъм, някои видове стерилитет

Първи поясен

L1

Дебели черва, ингвинален пръстен

Запек, колит, разстройство, подуване и тежест в корема, хернии

Втори поясен

L2

Апендикс, корем, горна част на краката до колянната става

Крампи, болки, тежест и тръпнене  в областта на краката, разширени вени

Трети поясен

L3

Полови органи, матка, пикочен мехур, колене

Чести инфекции на половите органи, проблеми, свързани с пикочния мехур

Четвърти поясен

L4

Мускули на долната част на гърба, седалищен нерв, простата

Болки в гърба, невъзможност за движение в долната част на гръбначния стълб, ишиас, лумбаго, болезнено или често уриниране

Пети поясен

L5

Долна част на крака (под колянната става), глезен, стъпало, пръсти

Болки, тежест и тръпнене в областта на краката, лошо кръвообръшение, студени тръпки, слабост и чести схващания, подуване на глезените, болки в сводовете

Сакрална кост

Os sacrum

Таз, седалище

Болки в областта на опашната кост и седалището, гръбначни изкривявания

Опашна кост

Os coccygis

Право черво ректум

Болки в основата на гръбначния стълб при опит за сядане, хемороиди, болки при дефекация в областта на ануса, сърбежи