Tag Archives: мануален терапевт

Всичко за пробиотиците- от откриването им до наши дни

downloadСъгласно дефиницията на Организацията за прехрана и земеделие на ООН пробиотиците са „живи микроорганизми, които, предписвани в подходящи количества, оказват благоприятно въздействие върху здравето на този, който ги приема“.

Тези организми не са патогенни и не са токсични, запазват жизнеността си по време на съхранение и оцеляват при преминаване през стомаха и тънките черва.

Пробиотиците могат да се използват за предпазване от диария и подобряват симптомите на лактозна нетолерантност.

По обобщени литературни данни, трите най-полезни и най-често използвани вида пробиотици са:

 • Lactobacillus acidophilus;
 • Bifidobacterium bifidum;
 • Lactobacillus bulgaricus.

Пребиотици

Пребиотиците се дефинират като несмилаеми хранителни съставки, които повлияват метаболизма ни, като избирателно стимулират растежа и (или) активността на определени видове бактерии в дебелото черво (колона) и по този начин укрепват здравето.

За да бъдат ефективни, пребиотиците трябва да достигат дебелото черво, без да са усвоени в по-горната част на храносмилателната система, а след като го достигнат, те трябва да могат да бъдат оползотворени от специализирани групи микроорганизми, които имат ясно изразени и подобряващи здравословното състояние възможности.

Хранителните вещества, отговарящи на тези критерии, са няколко основни групи олигозахариди, като част от тях се срещат в кромида, цикорията и чесъна, други – в боба и граха, трети – в прясното мляко и т.н.

Изброени по-долу, тези вещества стимулират главно растежа на бифидобактериите, заради което се наричат и бифидогенни фактори:

Фруктоолигозахариди 

Те се отнасят към късоверижните олигозахариди, изградени от фруктоза и глюкоза, съдържат от 3 до 5 монозахаридни остатъка и имат енергийна стойност от 6 KJ/g.

FOS не са токсични, карциногенни или предизвикващи токсикологични дефекти и са устойчиви на смилане в горната част на гастроинтестиналния тракт. Трябва да се има предвид, че FOS действат като разслабително средство със средно изразен ефект, въпреки че при високи дози има оплаквания от натрупване на газове (метеоризъм).

При изследване чрез прилагане на контролирана диета с доброволци се оказва, че FOS, приемани в доза 15 г/ден, увеличават броя на бифидобактериите до 10 пъти, като едновременно с това редуцират нивото на общо 7 различни патогенни бактерии в дебелото черво, докато приемането на соеви зърна (10 г/ден) води до същия ефект, но той е по-слабо изразен.

Инулини

Инулините се отнасят към групата на природните фруктозосъдържащи олигозахариди. Те се получават от корените на цикорията и артишока.

Инулините, които се предлагат като хранителна добавка, са съставени от 10-12 фруктозни единици и типично имат глюкоза в края на веригата. Инулините стимулират растежа на видове Bifidobacterium в дебелото черво.

Изомалтоолигозахариди

Те представляват смес от глюкозни олигомери, включващи изомалтоза, паноза, изомалтопентоза, нигероза, изопаноза, и други олигозахариди.

Изомалтоолигозахаридите се получават в резултат на много ензимни процеси. Те стимулират растежа на видове Bifidobacterium и Lactobacillus в дебелото черво.

Изомалтоолигозахаридите се продават в Япония и САЩ като диетична добавка.

Лактулоза

Тя е полусинтетичен дизахарид, който се разгражда от ограничен брой бактерии в дебелото черво.

Лактилол

Лактилолът е дизахарид, аналогичен на лактулозата. Основното му приложение е при лечение на запек, но в Япония се използва и като пребиотик. Не се усвоява в горната част на храносмилателния тракт и се ферментира от ограничен брой колониални бактерии.

Като резултат се увеличава количеството на бифидобактерии и лактобацили в дебелото черво. В Европа лактитолът се използва като подсладител.

Лактозахароза

Тя е тризахарид, изграден от галактоза, фруктоза и глюкоза. Лактозахарозата се получава по ензимен път и не се усвоява в стомаха и тънките черва, но се усвоява от чревни видове бифидобактерии и като резултат се увеличава техният брой в дебелото черво.

Пиродекстрини

Те представляват смес от глюкозосъдържащи олигозахариди, които се получават при хидролиза на скорбялата. Не се смилат в горната част на храносмилателния тракт.

Те стимулират размножаването на на бифидобактериите в дебелото черво. Използват се като хранителна добавка.

Соеви олигозахариди

Откриват се в соеви зърна, а също така в боб и грах. Двата най-известни са тризахарид рафиноза и стахиоза.

Соевите олигозахариди стимулират растежа на бифидобактериите в дебелото черво. Продават се като диетични добавки и функционална храна.

Трансгалактоолигозахариди

Те са смес от олигозахариди, съдържащи глюкоза и галактоза. Не се смилат в горната част на храносмилателния тракт и стимулират растежа на бифидобактериите. Продават се като диетични добавки.

Ксилоолигозахариди

Получават се чрез ензимна хидролиза на полизахарида ксилан и са изградени от олигозахариди, съдържащи от 2 до 4 свързани ксилозни остатъци.

Галактоолигозахариди

Те присъстват главно в човешкото и краве мляко и се получават от млечната захар лактоза. Не всички несмилаеми олигозахариди обаче притежават пребиотични свойства.

Най-много публикувани данни има за инулина, фруктоолигозахаридите, и в по-малка степен за галактоологозахаридите.

Синбиотици

Това са хранителни добавки, които съдържат едновременно пробиотици и пребиотици, с което взаимно се усилва полезното им действие.

Средното съдържание на белтъчини в тях е 16-25%, на въглехидрати – 40-60% и на мазнини – 20-30%. За наша радост, в магазините за хранителни добавки вече може да се открие голямо разнообразие от синбиотици, произведени от наши и чужди фирми.

В състава на тези хранителни добавки различните фирми включват и допълнителни вещества и по този начин се увеличават ползите от приемането на синбиотици – понижава се процентът мазнини в тялото, повишава се възможността за натрупване на мускулна маса, намаляват умората и стресът, регулира се калциево-фосфорната обмяна, предотвратяват се пораженията при остеопороза.

Полезни ефекти на пробиотиците

1. Антитуморен ефект на дебелото черво – Антимутагенна активност; Променя про-канцерогенната активност на колонизираните микроби; Стимулира имунната функция; Влияе на концентрацията на жлъчни соли;

2. Свръхрастеж в тънките черва – Лактобацилите влияят на активността на свръхрастежа, като намаляват токсичните метаболити и антибактериалните характеристики;

3. Сърдечни заболявания – Асимилация на холестерол от бактериалните клетки; Антиокислителен ефект; Променя хидролазната ензимна активност;

4. Антихипертензивен ефект – Бактериалните пептидази действат върху млечния протеин-резултат от антихипертензивни трипептиди; компоненти на клетъчната стена действат като АСЕ инхибитори;

5. Урогенитални инфекции – Адхезия към уринарния и вагинален тракт; Инхибира Н202 продукция; Възстановява нормалната микробна флора

6. Инфекции причинени от Helicobacter pylori – Конкурентна колонизация

7. Алергии – Предпазва от транслокация на антигени в кръвния поток;

8. Модулиране на имунната система – Спомагателен ефект при антиген-специфичен имунен отговор; Регулираща/повишаваща Th1/Th2 клетки; Продукция на цитокинин;

9. Устойчивост към вътрешни патогени – Спомагателен ефект, продукция на антитела; системен имунен ефект; устойчивост към колонизации; създава неподходящи условия за патогените (pH, бактериоцини);

10. Чернодробна енцефалопатия – Инхибира уреазо-продуцираща флора

11. Помагат при смилане на лактозата – Бактериалната лактаза действа на лактозата на тънките черва;

Редица други проучвания показват, че освен посочените в таблица №1 ефекти, пробиотиците произвеждат и редица ензими: protease, amylase, lipase, cellulase и т.н., витамините В1, В2, В6, В12 и други. Те синтезират също аминокиселини, включително и такива, които човешкият организъм не може сам да произведе. Засилват още усвояването от организма на електролити и микроелементи. Досега не са установени контраиндикации за използването им. Не са установени странични и токсични ефекти.

Фармакологично и токсикологично проучване на български пробиотик

imagesЗадълбочена научна работа на редица български учени, позволи през последните 15-20 години да се разработят оригинални български пробиотични млечнокисели нисколактозни продукти, съдържащи основно Lactobacillus bulgaricus.

Изисквания към микроорганизмите за приложението им като пробиотици са:

 • Точно дефинирани щамове посредством генетични, серологични, микробиологични и биохимични анализи; липса на патогенност; липса на канцерогенност; наличие на полезни фактори; възможност за колонизиране на дебелото черво; живи култури; резистентност към стомашен и жлъчен сок; доказан клиничен ефект (Ouwehand and Salminen, 1998; Meeting of the International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, 2002). Някои от ефектите на лактобацила Lactobacillus bulgaricus са изучени и документирани в литературата, докато други предстоят да бъдат изследвани.

Редица заболявания започват поради първоначално възникнал дисбаланс на вътрешната микробна флора на човека и свързаната с нея имунобиологична реактивност. Проучванията показват (Oxman et al., 2000; Dora et al., 2002; Cats et al., 2003; Adolfsson et al., 2004), че пробиотичните лактобацили играят важна роля за балансираното хранене при човека и оказват благоприятни ефекти при редица заболявания на стомаха, гастроинтестинални инфекции, болест на Crohn, улцерозен колит, антибиотик асоциирани разстройства, сърдечно-съдови заболявания, като имат и антитуморен, лъчезащитен, антихиперлипидемичен, антиалергичен, имуномодулиращ ефект (Kato et al., 1994; Ivanova et al., 1997; Casas et al., 1998; Bukowska et al., 1998; Cebra, 1999; Bay et al., 1999).

Пробиотиците- исторически преглед на изследванията върху тях в България

Българското кисело мляко се приема за първия пробиотик, привлякъл вниманието на лауреата на Нобелова награда проф. И. Мечников. След изолирането от д-р Стамен Григоров през 1905 г на причинителя на подквасването, Lactobacillus bulgaricus, Мечников заключва, че тайната на дълголетието на българите се крие в консумирането на кисело мляко. Така И. Мечников става основател на концепцията за пробиотиците. Това поставя началото на множество изследвания върху лечебните и профилактични свойства на киселото мляко и лактобацилите. Установяват се пробиотичните свойства на българското кисело мляко – не само традиционен и оригинален български продукт, а и лидер сред пробиотичните храни в света. Редица български учени посвещават значителна част от професионалната си дейност в изследване на лактобацилите – д-р Ив. Богданов, проф. Балабански, д-р Катранджиев, д-р М. Кондратенко, доц. Р. Еникова, д-р Дончев, проф. Чомаков, Б. Гьошева и мн. др. Задълбочената им научна работа позволи през последните 15-20 години да се разработят оригинални български пробиотични сухи млечнокисели продукти. Тези успехи в научноизследователската и практическо-приложната дейност са принос към делото на родоначалника на науката за пробиотиците д-р Ст. Григоров.

Според някои практикуващи алтернативна медицина на чревната дисбактериоза следните болести и смущения могат да бъдат добре лекувани с пробиотици:

 • Психични смущения
 • Синдром на хроничната умора
 • Болезненост и скованост на мускулите
 • Автоимунни разстройства, включително лупус, ревматоиден артрит, болестта на Бехтерев (анкилозиращ спондилит), реактивен артрит и синдром на Райтер (чрез регулиране на имунната система и възстановяване на пропускащите черва)
 • Непоносимост към лактоза (чрез увеличаване на количеството на лактазата)
 • Инфекциозни болести
 • Високо кръвно налягане (едно изследване показва, че систоличното кръвно налягане спада с 10-20 мм Hg при прием на ферментирал млечен продукт)
 • Висок холестерол (клиничните изследвания не са категорични; спо­ред един източник „данните не са убедителни“)
 • Рак (чрез намаляване на контакта с променящи гените вещества)
 • Проблеми, свързани с менопаузата при жените (чрез подобряване на способността на черния дроб да отстранява отровите и да елиминира хормоналните метаболити)
 • Вагиноза (преди време се смяташе за относително безобидна, но сега на нея се отдава ранното предаване на венерическите болести, на тазово-възпалителните заболявания и на свързаните с бременността усложнения, които се подобряват от понижаването на вагиналното pH, възпиращо развитието на неблагоприятни бактерии)
 • Алергии и астма (двойно сляпо плацебо-контролирано изследване показва спад на симптомите с 50% при децата, проследен до навършването на втората година)
 • Камъни в бъбреците (като пречи на абсорбцията на оксалат от червата).

По-конкретно се твърди, че пробиотичните храни и диетични добавки противодействат на чревната дисбиоза по следните начини:

 • Производство на витамини. Смята се, че благотворните бактерии произвеждат витамин В3, витамин В6, В12 и фолиева киселина.
 • Антитуморно и противораково действие
 • Потискане на патогенните микроорганизми в полза на непатогенните
 • Облекчаване на симптомите на тревожност посредством косвена детоксикация
 • Защита от радиация и от други токсини в околната среда
 • Поддържане на имунната система чрез намаляване на обременяването й
 • Връщане в циркулацията на кръвния поток на женските хормони от по-чистия (от токсини) черен дроб и от по-чистата кръв. По този начин се поддържа по-високо ниво на естрогените при жените в менопауза
 • Под държане на редовната перисталтика (срещу някои форми на запек).

Автор: д-р Габриела Кехайова

Използвана литература: www. wikipedia.org, www.bb-team.org и др.

Гръбначният стълб- основата на човека

гръбначен стълбГръбначният стълб е основата на човека.

Това твърдение, застъпено от най-древните лечители, намира своето място и в съвременната медицина. Широко известни са основните функции, изпълнявани от гръбначния стълб .

Гръбнакът е основата на скелета. Той придава необходимите форма и правилно положение на тялото в пространството. Благодарение на неговата ресорна и опорна функция човекът се движи изправен. Защитната  му функция се изразява във фактът, че в него е разположен и гръбначният мозък със своите нерви, които осигуряват синхронизираната дейност на целия организъм. Към гръбнака са прикрепени и крайниците, както и огромно количество различни мускули и връзки на гърба и корема, които задържат тялото във вертикално положение, а всички жизнено важни органи по местата им.

В миналото по-голямата част от заболяванията се е обяснявала именно с проблеми и патология, засягащи гръбначния стълб. Със сигурност липсата на съвременна диагностична техника и значително по- малките познания върху характерните причинители и етиологични фактори са позволявали на лекарите в миналото, имащи реална представа за важността на гръбнака и гръбначния мозък да си обясняват дори елементарни за съвременната медицина заболявания с промени именно в осевия орган на човешкото тяло.

Интерес представляват два основни момента. Реално много от оплакванията на пациентите в миналото са били успешно лекувани именно чрез манипулации, засягащи гръбначния стълб. Доказателства за това са хилядите останали и до днес записки и документи на „старите медици”, като се започне от „бащата на съвременната медицина”  Хипократ,премине се през  Авицена в Арабския свят,  Имхотеп в Египет, Гален  и се достигне до лекарите от Средновековието. Наистина техните способи за манипулации са били доста ограничени, но знанието, опитът и ръката на опитния лечител успешно са избавяли пациентите от страданието и болката. Тоест първият важен момент са безспорните факти, че правилно извършените тракции, намествания и мануални интервенции са лекували!

17163614_1

Другата, предизвикваща интерес истина е, че въпреки невероятния набор от диагностични и интервенционални способи, с които има шанса да си служи днешният лекар, много на пръв поглед  „ясни” заболявания остават в хода на лечението „тема-табу”. Не може да се открие конкретния причинител, не може да се намери вярното лечение. Медикът на 21 век идеално е запознат с подробния алгоритъм за лечение: Анамнеза- Физикален преглед- Изследвания- Терапия, но въпреки това не може да се открие причината за много от здравословните проблеми и третирани остават само симптомите.  В такъв момент пациентът сменя много на брой лекари, изпива различни по състав и действие медикаменти, получава временно облекчение, но реалната причина за неговото страдание често си остава „да го дебне в гръб”.

За да не бъда разбран погрешно отчитам като огромен плюс напредъка на съвременната медицина. Трудно, дори невъзможно би било третирането на почти всички заболявания без развитата диагностична и фармацевтична промишленост и те дават резултат и „служат вярно” на всеки един лекар, но моето мнение е, че когато не успее да се открие конкретната причина и чрез всички възможни методи, не получаваме реален резултат, можем да се обърнем с гръб, да отвърнем глава към огледалото и да се замислим: „Дали реалният проблем не е точно там..?”

Ако имате оплаквания, които безуспешно сте третирали и все пак не получавате желаното подобрение, като правя уточнението, че проблемите може да не са свързани с характерните болки , сковавания и невъзможност за движение, така присъщи на гръбнака, то представям тази най- обща таблица на влиянието, което оказва всяка една от частите на гръбначния стълб на вашите органи и характерни области от тялото.

Всеки един пациент сам може да си даде сметка за оплакванията си, за лечението, което е било приложено и за полученият резултат.  Пожелавам той винаги да е положителен, но ако все още не сте го постигнали, винаги може да се замислите и дори да помогнете на вашите лекари.

Man clutching lower back-893894

Прешлен

Означение

Зони на тялото

Симптоми

Първи шиен (аtlas)

C1

Кръвоснабдяване на главата, мозък, хипофиза,скалп, лицеви кости, средно и вътрешно ухо, симпатикова нервна система Главоболие, мигрена, световъртеж, нервност, депресия,  безсъние, хрема, хронична умора, повишено кръвно налягане, психическа лабилност и напрежение

Втори шиен

C2

Чело, очи, очни нерви, синуси, език, слухови нерви, мастоидни кости Синузити, алергии, болки в областта на очите, ушите или челото, някои случаи на кривогледство и глухота, припадъци

Трети шиен

C3

Лицеви кости, бузи, зъби, външно ухо, n. trigeminus Невралгии и неврити в лицевата област, екзематозни обриви, изразено акне

Четвърти шиен

C4

Евстахиева тръба, нос, устни, уста Хрема, временна загуба на слуха, сенна хрема, аденоидни вегетации

Пети шиен

C5

Гласни струни, вратни жлези, фаринкс Ларингит, дрезгав глас, болестни промени на гърлото (ангина, различни възпалителни промени)

Шести шиен

C6

Вратни мускули, мускули на раменния пояс, сливици Схващане, болки и тръпнене  в областта на врата, горната част на ръката, възпаление на сливиците, хронична кашлица

Седми шиен

C7

Раменен пояс, горна част на ръката, лакти, щитовидна жлеза Периартрити, бурсити, болки, схващане и тръпнене в горната част на ръката и лакътната става,  заболявания на щитовидната жлеза

Първи гръден

Th1

Долна част на ръката (областта под лакътната става), китка, пръсти, хранопровод и трахея

Болки, тръпнене и схващане в долната част на ръката и пръстите, кашлица, затруднено дишане, астма

Втори гръден

Th2

Сърце,  коронарни артерии

Функционални нарушения, свързани с дейността на сърцето (аритмии, бодежи, тежест), болестни състояния, съпроводени с гръдна патология

Трети гръден

Th3

Гръден кош, гърди, бял дроб, бронхи, плевра

Бронхит, пневмония, честа възпалителна патология на белия дроб, плеврит

Четвърти гръден

Th4

Чернодробен канал, жлъчен мехур

 Патологични проблеми, свързани с жлъчния мехур, Herpes zoster, жълтеници

Пети гръден

Th5

Общо кръвообръщение, черен дроб, слънчев сплит

Проблеми с кръвообръщението, болестни състояния на черния дроб, повишено кръвно налягане

Шести гръден

Th6

Стомах

Нарушения в храносмилането, киселини, диспепсия, нервен стомах

Седми гръден

Th7

Панкреас, дванадесотопръстник

Язва, гастрит, лошо храносмилане

Осми гръден

Th8

Далак

Язва, гастрит, лошо храносмилане

Девети гръден

Th9

Надбъбречна жлеза

Алергични прояви, включително уртикария

Десети гръден

Th10

Бъбреци

Проблеми с бъбреците- често уриниране, нощно уриниране при деца, нефрит, пиалит, хронична умора

Единадесети гръден

Th11

Бъбреци, пикочен мехур, пикочопроводи

Проблеми с бъбреците и пикочния мехур – често уриниране, нощно уриниране при деца, нефрит, пиалит, хронична умора, болестни състояния на кожата- акне, екзематозни прояви

Дванадесети гръден

Th12

Тънки черва, лимфна циркулация

Газове, подуване и тежест в областта  на корема, ревматизъм, някои видове стерилитет

Първи поясен

L1

Дебели черва, ингвинален пръстен

Запек, колит, разстройство, подуване и тежест в корема, хернии

Втори поясен

L2

Апендикс, корем, горна част на краката до колянната става

Крампи, болки, тежест и тръпнене  в областта на краката, разширени вени

Трети поясен

L3

Полови органи, матка, пикочен мехур, колене

Чести инфекции на половите органи, проблеми, свързани с пикочния мехур

Четвърти поясен

L4

Мускули на долната част на гърба, седалищен нерв, простата

Болки в гърба, невъзможност за движение в долната част на гръбначния стълб, ишиас, лумбаго, болезнено или често уриниране

Пети поясен

L5

Долна част на крака (под колянната става), глезен, стъпало, пръсти

Болки, тежест и тръпнене в областта на краката, лошо кръвообръшение, студени тръпки, слабост и чести схващания, подуване на глезените, болки в сводовете

Сакрална кост

Os sacrum

Таз, седалище

Болки в областта на опашната кост и седалището, гръбначни изкривявания

Опашна кост

Os coccygis

Право черво ректум

Болки в основата на гръбначния стълб при опит за сядане, хемороиди, болки при дефекация в областта на ануса, сърбежи